Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2015

baklazan93
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
Reposted fromlabellavita labellavita viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viayoucanfly7 youcanfly7
Sponsored post
soup-sponsored
baklazan93
Sztuka polega na tym,  żeby wciąż miał na ciebie ochotę, choć został zaspokojony.
Reposted fromorchis orchis viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93
czasami przez 'nic' ludzie nie śpią po nocach...
baklazan93
Reposted frominpassing inpassing viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93
5473 e789 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93
4895 a0b6
Reposted fromfelicka felicka viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93
baklazan93
3706 33b6
Reposted frombunnywhite bunnywhite viayoucanfly7 youcanfly7
5071 9a9e 500

Edmund Dulac - La princesse au petit pois

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93
baklazan93
2615 1ed2 500
Reposted fromrol rol viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93
6077 7d02
Reposted fromdetka detka viayoucanfly7 youcanfly7
1305 bb6a
Reposted fromohnina ohnina viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93
6561 2f1d
Reposted fromolbaria olbaria viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93
8647 a5bc 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93

Wydaje mi się, że jesteśmy pokoleniem, które spędziło za dużo czasu na rozmyślaniu o tym, czego mu brakuje, zamiast o tym, co ma.

— Mhairi McFarlane - Nie mów nic, kocham Cię
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93
1304 4a7c 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viayoucanfly7 youcanfly7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...