Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2015

baklazan93
Reposted frommanticore manticore viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromwagabunda wagabunda viayoucanfly7 youcanfly7
Sponsored post
soup-sponsored
baklazan93
7516 9b4d 500
baklazan93
1881 067b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viayoucanfly7 youcanfly7
baklazan93
Reposted fromconchiglia conchiglia viainsolent1 insolent1
baklazan93
5251 985a 500
Reposted fromrol rol viainsolent1 insolent1
baklazan93
5997 34d4
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viainsolent1 insolent1
baklazan93
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viainsolent1 insolent1
baklazan93
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn "Pelikan. Opowieść z miasta"
Reposted fromtomowa tomowa viainsolent1 insolent1
baklazan93
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Murakami
Reposted fromunr-eal unr-eal viainsolent1 insolent1
baklazan93
Reposted fromtereska tereska viainsolent1 insolent1
baklazan93
Reposted fromweightless weightless viainsolent1 insolent1
baklazan93
2337 7d8b 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viainsolent1 insolent1

February 05 2015

baklazan93
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viaJoasia993 Joasia993
9643 778b
Reposted frompengin pengin viaJoasia993 Joasia993
baklazan93
baklazan93
2585 7105
Reposted fromClary Clary viaJoasia993 Joasia993
baklazan93
9062 6e2b
Reposted fromjustMeee justMeee viaJoasia993 Joasia993
baklazan93
Motywacjo, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił...
— sad but true
baklazan93
7600 c146
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaJoasia993 Joasia993
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...